Vertaistuen etsijälle

 

Vertaistukea päihdeongelmaan

Nimettomät Alkoholistit
Alcoholics Anonymous eli Nimettömät Alkoholistit ovat itsenäisesti ja omavaraisesti toimivia, vapaaehtoisuuteen perustuvia vertaisryhmiä, joissa noudatetaan niin sanottua 12 askeleen ohjelmaa. Ryhmiin osallistutaan nimettömänä. Osallistuminen on ilmaista.

Anonyymit Alkoholistit
Samantapaista vertaisryhmätoimintaa kuin Nimettomillä Alkoholisteilla. Noudattaa 12 askeleen ohjelmaa.

A-kiltojen Liitto

A-kiltojen toiminta on päihteetöntä arkielämän tukea, jossa vertaistuella on keskeinen merkitys. A-killat ovat itsenäisiä yhdistyksiä, jotka järjestävät toimintansa paikallisten tarpeiden ja resurssien mukaisesti. Toimintamuotoja ovat keskustelu-, liikuntaryhmät ja muut vapaa-ajan toiminnot. Naisille on erillistä toimintaa. Monet A-killat toimivat päiväkeskuksen tavoin ja ovat auki joka päivä tai useina päivinä viikossa.

Naisten kartano

Nettikartano tarjoaa naisille maksutonta, luottamuksellista ammattiapua erilaisten elämäntilanteiden solmujen aukaisemiseen. Keskustelupalsta, verkkokurssi, neuvontapalvelu.

Päihdelinkki
Välineitä päihteiden käytön hallintaan, keskustelufoorumi ja tietopankki. A-klinikkasäätiö.

Original Group

Kristilliseltä pohjalta toimiva päihderiippuvuudesta kärsineiden/kärsivien ihmisten tuki- ja toipumisryhmä.

Vertaistukea huumeongelmaan

Suomen NA
Narcotics Anonymous eli Nimettömät Narkomaanit ovat huumeiden käyttäjien vertaisryhmiä, jonka jäseniä yhdistää halu pysyä irti huumeista.

Irti Huumeista ry.
Vapaaehtoistoiminnan toimintamuotoja ovat ehkäisevä päihdetyö, asiakastapaamiset, tukihenkilötoiminta, vertaistukiryhmätoiminta ja auttaminen Palvelevassa puhelimessa.

Vertaistukea päihteitä käyttäville ikääntyneille

Ikääntyneiden Pilke-porukat
Vertaistuellisia pienryhmiä päihteitä käyttäville ikääntyneille. Helsingin Diakonissalaitos

Vertaistukea peliriippuvuuteen

Tiltti (Peliklinikka, Helsinki)

Tietoa ja tukea pelaamisen hallintaan saat Tiltin Avoimista ovista. Jos oma tai läheisen pelaaminen askarruttaa. Pelaajien vertaisryhmä kokoontuu avoin viikoittainen tapaaminen rahapelaajille, joita yhdistävät kokemukset pelaamisen hallinnan vaikeuksista tai jotka haluavat pohtia suhdettaan pelaamiseen. Voit tulla ilmoittautumatta, eikä sinun tarvitse esiintyä omalla nimelläsi.

Pelirajat’on – vertaisryhmät

Pelirajat’on auttaa peliongelmista kärsiviä ja heidän läheisiään vertaistuen avulla. Pelirajat’on -ryhmiin on helppo tulla. Niissä voi jakaa kokemuksia ja saada tukea vertaisilta. Ryhmät ovat luottamuksellisia ja vaitiolosääntöä kunnioitetaan. Ne ovat osallistujille maksuttomia. Ryhmiä toimii ympäri Suomea.

GA - Gamblers Anonymous

GA on miesten ja naisten toveripiiri, jossa yhdessä toimien ja toinen toistaan tukien pyritään ratkaisemaan kaikille yhteinen peliongelma. Ainoa vaatimus jäsenyyteen on halu lopettaa pelaaminen. GA:lla ei ole osallistumis- tai jäsenmaksuja.  GA:n toiminta perustuu 12 askeleen ohjelmaan. GA-ryhmiin ei tarvitse ilmoittautua etukäteen.

Valtti -foorumi

Valtti-keskustelupalsta on Peluurin nettipalvelu, joka tarjoaa paikan peliongelmaisten ja heidän läheistensä vertaistuelle. Voit keskustella kaikesta peliongelmaan liittyvästä Valtissa.

Tuuletin - keskusteluryhmiä pelaajille ja läheisille

Tuuletin on netissä toimiva keskustelufoorumi, jossa on vertaistukiryhmiä ongelmapelaajille ja heidän läheisilleen niin suomen kuin ruotsin kielellä. Ryhmissä voi saada tietoa ja tukea samankaltaisessa tilanteessa olevilta henkilöiltä sekä Peluurin työntekijältä, joka tarjoaa tietoa ja tukea osallistumalla keskusteluihin sekä vastaa ryhmän jäsenten esittämiin kysymyksiin.

Vertaistukea läheisille

Al-Anon - Vertaistukea alkoholistien läheisille
Al-Anon-ryhmät tarjoavat vertaistukea alkoholiongelmista kärsivien läheisille. Ryhmätapaamisissa läheiset jakavat kokemuksensa, toivonsa ja voimansa. Ryhmissä käy puolisoita, vanhempia, lapsia, sisaruksia ja muita läheisiä. Ryhmiä on eri paikkakunnilla

Ala-teen nuorille
Ala-teen on päihdeongelmista kärsivien perheiden teini-ikäisille nuorille tarkoitettu toipumisohjelma. Toipumisohjelma on muokattu AA:n (Nimettömien Alkoholistien) toipumisohjelmasta. Se perustuu 12 askeleeseen. Toiminta perustuu nimettömyyteen. Jäseniä ei rekisteröidä, eikä jäsenmaksuja ole.

Perheklubi

Perheklubi on vertaistukiryhmä, jossa tarjotaan tukea sekä päihteidenkäytöstä kärsiville läheisille että päihteitä käyttäville. Perheklubiin voi tulla mukaan esimerkiksi päihteitä käyttävien puolisot, lapset, vanhemmat tai ystävät.  Perhe ymmärretään perheklubitoiminnassa laajasti. Osallistuminen ei edellytä koko perheen osallistumista tai itse päihteitä käyttävän jäsenen osallistumista. Perheklubin jäsenet muodostavat ikään kuin oman perheen, jonka yhteydessä heillä on mahdollisuus puhua mieltä askarruttavista asioista. Ryhmässä ei ole varsinaista ohjaajaa, vaan koulutettu tukiohjaaja, jonka tehtävänä on innostaa keskusteluun ja pitää mahdollisia opetusluentoja.


Varjomaailma
Varjomaailma on virtuaalinen yhteisö nuorille ja lapsille, joiden vanhemmat käyttävät liikaa alkoholia tai muita päihteitä. Tietoa mistä voi saada apuak kun kotona on vaikeaa. A-klinikkasäätiö, Elämä on Parasta Huumetta, Mannerheimin Lastensuojeluliitto.

Voimapiiri
Tekstiviestipalvelu ihmisille, jotka ovat huolestuneita omasta tai läheisen alkoholin tai huumeiden käytöstä ja haluavat ryhmän tukea. Helsingin kaupungin sosiaalivirasto ja A-klinikkasäätiö.

Vertaistukea syömishäiriöön

Syömishäiriöliitto ry

Jäsenyhdistykset tarjoavat vertaistukiryhmien kautta välitöntä tukea syömishäiriöön sairastuneelle ja hänen läheisilleen.  Vertaistukea myös sähköpostitse.   

Vertaistukea seksiriippuvuuksiin

SAA Suomi - Nimettömät seksiaddiktit
Vertaistukea seksiriippuvuuteen anonyymisti.

Sexpo-säätiö

Tietoa, neuvontaa, terapiaa ja ryhmiä seksuaalisuuden ja ihmissuhteiden aihepiireistä.

Kriisituki  

Tukinet

Tukinet on netissä toimiva kriisikeskus. Tukinetissä voit maksutta saada henkilökohtaista tukea, osallistua erilaisiin keskusteluryhmiin, tai voit etsiä tietoja.

Kristillisiä toipumistyön järjestöjä

Haava ry.
Kristillinen tervehtymiskeskus CHC ry.

Kirkkopalvelut
Krito, Kristillinen toipumistyö
Perheniemen evankelinen opisto
Rauhan Majatalo kristillinen keskus
Soteria kristillinen terapiakeskus
Suomen ACC, Association of Christian Councellors of Finland
Suomen Elijah ry
Suomen Sielunhoitoterapeutit ry

 

 


Sininauhaliitto

Sininauhaliitto on valtakunnallinen asiantuntija ja toimija päihteisiin sekä syrjäytymiseen liittyvissä kysymyksissä. Liitolla on 92 jäsenjärjestöä, jotka tekevät auttamistyötä kristillisen ihmiskäsityksen pohjalta.