Vertaistukiryhmämalleja päihde- ja mielenterveyskuntoutujille

Sininauhaliiton ryhmämalleja

Compassi toipumisryhmä

Compassi-ryhmä on kristillinen, 12-askeleen ohjelmaan perustuva ryhmätoimintamalli. Ryhmäläisten ongelmat voivat liittyä erilaisiin riippuvuuksiin: päihteisiin, seksiriippuvuuteen, läheisriippuvuuteen ja ilmetä masennuksena, ahdistuneisuutena tai ihmissuhdeongelmina. Compassi-ryhmien vetäjille on saatavana opettajan opas ja askeleisiin liittyviä Raamatun tekstejä.

Lue lisää Compassi -materiaaleista.

Elämälle kyllä -toipumisryhmä

Elämälle kyllä -toipumisryhmä tarjoaa hyviä välineitä henkilölle, joka haluaa yhdistää kristillisyyden omaan toipumisprosessiinsa. Raamattu otetaan omaa kasvua tukevaksi lähteeksi, ja näin se avautuu aivan uudella tavalla. Elämälle kyllä -toipumisryhmiin on saatavana 10-osainen toipumisopassarja.

Lue lisää Elämälle kyllä -materiaaleista.

Mahdollisuuksia muutokseen

Mahdollisuuksia muutokseen on PÄMI-projektin kehittämä ryhmämalli päihde- ja mielenterveyskuntoutujien avokurssitoimintaan.

Lue lisää Mahdollisuuksia muutokseen ryhmäläisen työkirjasta.

Minä kasvan -toipumisryhmä naisille

Minä kasvan -toipumisryhmä on tarkoitettu päihdeongelmasta kuntoutuvan naisen tueksi silloin, kun päihteiden käyttö on jossain määrin hallinnassa tai loppunut kokonaan ja naisella on tarve ja valmius elämänsä perusteellisempaan käsittelyyn. Minä kasvan toipumisryhmien ohjaajalle on saatavana Minä kasvan -kirja ja -ryhmäohjaajan opas.

Lue lisää Minä kasvan -materiaaleista.

Muita kristillisiä ryhmämalleja

Krito - Kristilliset toipumisryhmät

Krito-sana on lyhennys ilmaisusta Kristus-keskeinen toipuminen. Kuka tahansa voi elämässään joutua tilanteeseen, jossa omat voimat ja keinot loppuvat. Kun elämä tuntuu ylivoimaiselta, Jumalan mahdollisuudet eivät ole loppuneet. Toipumistyössä tahdotaan auttaa ihmistä Kristuksen yhteyteen, elämän ja avun lähteelle.

Lue lisää Krito -toiminnasta

Original Group

Original Group - Kristillinen tuki- ja toipumisryhmä päihdeongelmaisille

Lue lisää Original Group -ryhmistä


Sininauhaliitto

Sininauhaliitto on valtakunnallinen asiantuntija ja toimija päihteisiin sekä syrjäytymiseen liittyvissä kysymyksissä. Liitolla on 92 jäsenjärjestöä, jotka tekevät auttamistyötä kristillisen ihmiskäsityksen pohjalta.