Materiaalipankki - vapaaehtois- ja vertaistoiminnan organisoinnin tueksi

Tämän materiaalipankin aineistot ovat vapaasti käytettävissä. Aineistoja on kehitetty yhdessä Sininauhaliiton jäsenjärjestöjen ja muiden päihdetyön, asunnottomuuden ja syrjäytymisen ehkäisyn parissa toimivien järjestöjen kanssa.

Mallit

 

Vapaaehtois- ja vertaistoiminnan peruskoulutuksen opetusdiat

Muut aineistot

Koulutusaineisto, SiniCrew -päivät 13.-14.11.2013, Vesala

Sininauhaliitto

Sininauhaliitto on valtakunnallinen asiantuntija ja toimija päihteisiin sekä syrjäytymiseen liittyvissä kysymyksissä. Liitolla on 92 jäsenjärjestöä, jotka tekevät auttamistyötä kristillisen ihmiskäsityksen pohjalta.