Sininauhaliiton vapaaehtois- ja vertaistoiminnan koulutus ja tuki

Vapaaehtois- ja vertaistoiminnan koulutus ja tuki (VaVe) sisältää perus- ja jatkokoulutuksia sekä vapaaehtois- ja vertaistoiminnan kehittämistä. Kehittämisessä on  pohdittu järjestöjen kanssa sitä, miten vapaaehtois- ja vertaistoiminta asettuu osaksi järjestön koko toimintaa, miten vapaaehtoiset löydetään ja sitoutetaan työhön, miten heidän työtään ohjataan, tuetaan ja miten heitä palkitaan.

 

"Vapaaehtois- ja vertaistoiminnan peruskoulutusten on koettu tiivistäneen järjestöjen sisäistä yhteisöllisyyttä."


Peruskoulutukset

Peruskoulutuksissa on perehdytty vapaaehtois- ja vertaistoiminnan perusteisiin, päihde- ja mielenterveysongelmiin ja niiden hoitoon, kristillisen päihdetyön erityispiirteisiin sekä kristillisen ihmiskäsityksen ulottuvuuksiin.

Koulutettaville pyritään antamaan valmiudet toimia vapaaehtoisena psykososiaalisen tuen ja toipumistyön ympäristöissä ja moninaisen järjestötoiminnan piirissä. Tavoitteena on tukea vapaaehtoisten jaksamista, kehittymistä ja hyvinvointia vapaaehtoistyössä sekä tarjota mahdollisuutta omien kykyjen, voimavarojen ja rajojen tutkiskeluun sekä itselle sopivien tehtävien löytämiseen.

Jatkokoulutukset

Jatkokoulutuksissa on perehdytty ikääntymisen ja päihteidenkäytön erityiskysymyksiin, esteettömään päihdetyöhön ja peliriippuvuuksiin. Jatkokoulutuksina on myös tarjottu Suomen Mielenterveysseuran lanseeramia Mielenterveyden ensiapukoulutuksia 1. ja 2.

Lue lisää vapaaehtoistoiminnan organisoinnin materiaalipankista.

 

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Koulutusten järjestämisessä yhteistyökumppaneina on seurakuntia, järjestöjä ja Sininauhaliiton jäsenjärjestöjä.

Vapaaehtoistoiminnan koulutuksesta ja tuesta vastaa Sininauhaliiton kristillisen vertaistoiminnan kehittäjä Eva Kanerva.

 

Sininauhaliitto

Sininauhaliitto on valtakunnallinen asiantuntija ja toimija päihteisiin sekä syrjäytymiseen liittyvissä kysymyksissä. Liitolla on 92 jäsenjärjestöä, jotka tekevät auttamistyötä kristillisen ihmiskäsityksen pohjalta.