Naisten ryhmät

Sininauhaliiton ryhmämallit

Minä kasvan -toipumisryhmä naisille

Minä kasvan -toipumisryhmä on tarkoitettu päihdeongelmasta kuntoutuvan naisen tueksi silloin, kun päihteiden käyttö on jossain määrin hallinnassa tai loppunut kokonaan ja naisella on tarve ja valmius elämänsä perusteellisempaan käsittelyyn. Minä kasvan toipumisryhmien ohjaajalle on saatavana Minä kasvan -kirja ja -ryhmäohjaajan opas.

Lue lisää Minä kasvan -materiaaleista.

 

Sininauhaliitto

Sininauhaliitto on valtakunnallinen asiantuntija ja toimija päihteisiin sekä syrjäytymiseen liittyvissä kysymyksissä. Liitolla on 92 jäsenjärjestöä, jotka tekevät auttamistyötä kristillisen ihmiskäsityksen pohjalta.