Puhetta naisten päihdetyöstä

 

Vuoden 2015 Naisten päihdetyön päivät ovat keränneet yli sata ihmistä Helsingin Seurakuntayhtymän tiloihin Kallioon. Päivien avaaja, piispa Irja Askola korosti avauspuheenvuorossaan, miten paljon hän arvostaa naisten kanssa päihdetyötä tekeviä ihmisiä.

-          Kansalaiset lähettävät paljon postia nykyään. Yksi osa näistä yhteydenotoista kertoo juuri siitä, miten merkittävää työtä te teette. Päihderiippuvaisen tai hänen läheisensä viha tai neuvottomuus on jo pelkästään sähköpostin välityksellä sydäntä särkevää. Ajattelen kiitollisuudella teidän kaltaisiamme osaajia ja ihmisyyteen sitoutujia.

Askola muistutti, miten suuri lahja ihmiselle on, että voi katsoa toista silmiin.

-          On riipaisevan järkyttävää, jos ei ole ketään jota tohtia katsoa silmiin. Yhdessä katsomalla uskaltaa katsoa myös sitä, mikä yksi katsomalla olisi liian kipeää. Te olette näitä yhdessä katsomisen asiantuntijoita.

Tiistaina päivillä puhuivat myös päihdetyötä vuosikymmeniä tehnyt lääkäri Pekka Tuomola ja seksuaaliterapeutti, IPSICC-psykoterapeutti Tarja Vilppola. Tuomola nosti esille viime vuosina paljon puhuttaneen raskaana olevien päihdekäyttäjien pakkohoidon. Pakkohoitoa valmisteltiin monta vuotta sosiaali- ja terveydenhuollon itsemääräämisoikeutta koskevassa työryhmässä, mutta lakihanke raukesi viime vuonna.

-          Meidän tulisi pohtia, miksi raskaana olevat eivät hakeudu hoitoon tai pysy siellä; Koska vapaaehtoista hoitoa ei ole tarpeeksi. Pakkohoitoa ajavien mielessä on huoli aineiden käytön aiheuttamista vaurioista lapseen. Mutta eikö tässä myös ole taustalla huolta naisen kyvystä suoriutua heillä olevasta uusintamistehtävästä? Poliitikkojen on helppo kerätä itselleen irtopisteitä vaatimalla pakkohoitoa, Tuomola sanoi.

Tarja Vilppola puhui seksuaalisesti hyväksikäytetyn naisen psykoterapeuttisesta kohtaamisesta. Hän korosti empatian merkitystä terapeutin ja potilaan suhteessa. Traumaattisia kokemuksia ei voi työstää turvattomassa olotilassa.

-          Trauma ei ole tarina. Se on ensisijaisesti jotain, mitä on tapahtunut ihmisen keholle. Traumasta puhumista pitää tehdä jarrutellen, pala kerrallaan.

Vilppola puhui myös siitä, miten lapsena koettu seksuaalinen hyväksikäyttö vaikuttaa aikuisuuteen. Vakava traumatisoituminen näkyy usein kehon jatkuvana ylivireystilana.

-          Se ilmenee valppautena, jännityksenä, vapinana, ihminen on jatkuvasti varuillaan. Tästä saatetaan romahtaa hetkessä alivireystilaan – turtumukseen ja uhriutumisen tunteisiin. Terapian tavoitteena on auttaa ihmistä pääsemään normaalitilaan. Silloin ihminen on avoin, utelias, valmis yhteyteen, rento ja läsnäoleva. Hän on emotionaalisesti tasapainossa.

 Luentojen kirjallinen materiaali

Seminaariohjelma

Seksuaalisesti hyväksikäytetyn terapiaprosessi - Tarja Vilppola

Toiminnallisia menetelmiä elämänkaaren työstämiseen-Zotow-Liirus-Mäkelä

Kokonaisvaltainen huumehoito: vieroituksen jälkeen - arjen sietäminen - Pekka Tuomola

Naisten huumeongelma - hoitoon sitoutumisen haasteet - Pekka Tuomola

Sininauhaliitto

Sininauhaliitto on valtakunnallinen asiantuntija ja toimija päihteisiin sekä syrjäytymiseen liittyvissä kysymyksissä. Liitolla on 92 jäsenjärjestöä, jotka tekevät auttamistyötä kristillisen ihmiskäsityksen pohjalta.