Naiserityinen päihdetyö tukee naisen toipumista 

Naiserityisessä päihdetyössä otetaan huomioon sukupuolen vaikutus päihteiden käyttöön ja siitä kuntoutumiseen. Naiserityisessä päihdetyössä on tärkeä tiedostaa, millainen on naisen asema yhteiskunnassa, päihdekulttuurin historiassa ja päihteitä käyttävissä ryhmissä.

Naisiin kohdistuu runsaasti roolipaineita äitinä, kasvattajana ja vaimona ja siksi heidän päihteiden käyttöään paheksutaan helpommin kuin miesten.

Naisten asema päihteitä käyttävissä ryhmissä on usein alisteinen ja monilla naisilla on kokemuksia miesten kaltoin kohtelusta ja seksuaalisesta väkivallasta. Päihteiden käytöllä on suora vaikutus naisten hyvinvointiin. Kaltoin kohtelu ja seksuaalinen väkivalta, mutta toisaalta myös oma mahdollinen väkivaltainen käyttäytyminen, itsen ja rakkaiden laiminlyönnit ja seksuaaliset edesottamukset altistavat edelleen päihteiden ongelmakäytölle.

Naiserityisessä päihdetyössä, esimerkiksi naisten ryhmissä, työstetään heidän elämäänsä läheisesti liittyviä asioita, kuten naiseuteen, seksuaalisuuteen, äitiyteen, lasten huostaanottoon, väkivaltaan ja hyväksikäyttöön sekä menetyksiin liittyviä vaikeita kokemuksia ja tunteita.

LUE LISÄÄ: "Ryhmässä tunteita voi tuulettaa terveesti, eikä siitä tule krapulaa kuten juomisesta." - Kokemuksia naiserityisen päihdetyön ryhmä- ja leiritoiminnasta, ohjauksesta ja osallistumisesta.

 

 

Sininauhaliitto

Sininauhaliitto on valtakunnallinen asiantuntija ja toimija päihteisiin sekä syrjäytymiseen liittyvissä kysymyksissä. Liitolla on 92 jäsenjärjestöä, jotka tekevät auttamistyötä kristillisen ihmiskäsityksen pohjalta.