Vertais- ja vapaaehtoistoiminta tarvitsee tuekseen toimivia rakenteita

teksti: Ronja Kuokkanen      haastattelu: Sari Koivumäki

Rakenteet ovat tärkeitä vapaaehtoistoiminnassa. Ilman niitä järjestöissä tehtävä vapaaehtoistyö saattaa jäädä yhdistyksen perustyöstä irralliseksi ja sen tavoitteet ja merkitys voivat jäädä sanoittamatta. Vapaaehtoistoiminnan arvostus lähtee siitä, että toiminnan edellytykset ovat kunnossa. Rakenteiden ei tulisi olla monimutkaisia, kauaksi arjesta jääviä vaan työyhteisöstä ja käytännön työstä nousevia ja toimintaan helposti omaksuttavia, pysyviä toimintatapoja ja arvoja. Tällöin niin työntekijät kuin vapaaehtoisetkin voivat nojata toiminnassaan niihin.

Vuonna 2014 Sininauhaliiton Kristillisen vertaistoiminnan (TOIVE) työmuodon painopiste on jäsenjärjestöjen vapaaehtois- ja vertaistoiminnan kokonaisorganisoinnin tukemisessa: miten toiminta jäsentyy osaksi järjestöjen muuta toimintaa, miten vapaaehtoisia saadaan mukaan ja sitoutumaan toimintaan ja miten heidän työnohjauksensa sekä muu huolenpitonsa on järjestetty. TOIVE haluaa tässä artikkelissa antaa huomionosoituksensa ammattilaiselle, jonka työ on innostanut ja inspiroinut. Ammattilaiselle joka on kehittänyt vertais- ja vapaaehtoistoimintaan innovatiivisia ja käytännöllisiä rakenteita, jotka ovat tuottaneet laatua, pysyvyyttä ja monipuolisuutta. Haastateltava Sari Koivumäki työskentelee Pirkanmaan Sininauhassa vapaaehtoistoiminnan koordinaattorina ja vastaa järjestön eri yksiköiden vertais- ja vapaaehtoistoiminnan ohjauksesta ja kehittämisestä.

Lue Sari Koivumäen haastattelu ja tutustu hänen kehittämiinsä vapaaehtoistoiminnan rakenteisiin tästä.

 

Sininauhaliitto

Sininauhaliitto on valtakunnallinen asiantuntija ja toimija päihteisiin sekä syrjäytymiseen liittyvissä kysymyksissä. Liitolla on 92 jäsenjärjestöä, jotka tekevät auttamistyötä kristillisen ihmiskäsityksen pohjalta.