Ajatuksia ja kokemuksia vapaaehtois- ja vertaistoiminnasta


”Jokainen ihminen voi toimia vapaaehtoisena näistä toipujistakin. Se on minusta hienoa, että siinä on kaikille jotakin. Se antaa kaikille, vaikka on kuinka heikko fyysisesti tai henkisesti, niin on kuitenkin se pieni työ, joka löytyy kaikille.” -Vapaaehtoistoiminnan kouluttaja


”(…)kun on kokemuksia ja itse on käynyt pohjalla. Ja nyt, ku on itsensä saanut jalkeille ja kuntoon ja näkee ihmisiä ketkä ei ole kunnossa ja tarvitsee apua, haluaa kysyä neuvoa tai muuten purkaa itseään, ni mä mielelläni autan sen vähän minkä mä pystyn. Ja omien kokemusten kautta varsinkin mä pystyn auttamaan aika monessakin asiassa. Kun on nähnyt ylä- ja alamäet. Et se on ihan, mä luulen et se on ihan sisimmässä se auttamisen ilo.” -Vapaaehtoistyöntekijä


”Mä ajattelen niin, että yhteistyö vertaisten ja ei omaa taustaa omaavien ammattilaisten kesken on se kaikkein paras juttu. Ne, joilla ei ole tällaista voimakasta kipupohjaista taustaa, niin heillä on sellaista toisenlaista terveyttä ja he on siten erityyppisiä peilejä toipujille. Se keskinäinen kunnioitus, että voidaan saada toinen toisilta, se olisi se kaikkien hedelmällisin lähtökohta.” -Vapaaehtoistoiminnan kouluttaja


”On se tuonu (vapaaehtoistoiminta), jos ihmisen omanarvontunto viidentoista vuoden narkkauksen jälkeen on: "minä olen kurja narkkari, tämmönen olematon rääpäle", niin kun tuommosta työtä tekee, niin kyllä mulla on nyt ensimmäistä kertaa se omanarvontunto kohdallaan.” –Vapaaehtoistyöntekijä


”(…)Kuinka hienoa on istua jonkun ihmisen pöydän ääressä ja jutella ihan tavallisia asioita. Ei poliisiasioita, ei viina-asioita, ei huumeasioita, vaan ihan tavallisia asioita höpöttää ja kaikkiin ihmisiin voi luottaa. Mullaki käy tiistaisin kotona semmonen ryhmä,( …) siinä on semmosia kavereita ketkä on päässyt kuiville. Mä keitän kahvit ja sitten me jutellaan siinä pari kolme tuntia. Täytyy koittaa sitä pitää, ettei asiat mene päihdekeskeisiksi, että pikkaisen koittaa ohjata sitä keskustelua, muttei tietenkään liikaa. Ihmiset on huonoja juttelemaan keskenään, mutta jos ne pikkuhiljaa oppisivat. Vaikka ei  oppiskaan, niin ei sen väliä, kun siitä kuitenkin tuntee tyytyväisyyttä, että ne alkaa kokea yhteenkuuluvuuden tunnetta. Silloin se onnistuu. Vaikka ei niille paljoa voi antaa, voi antaa niitä asioita, mitkä itselle on ollut tärkeitä. Että mankka ei huuda siinä vieressä ja voi jutella ihan tavallisia asioita.”  -Vapaaehtoistyöntekijä

Sininauhaliitto

Sininauhaliitto on valtakunnallinen asiantuntija ja toimija päihteisiin sekä syrjäytymiseen liittyvissä kysymyksissä. Liitolla on 92 jäsenjärjestöä, jotka tekevät auttamistyötä kristillisen ihmiskäsityksen pohjalta.