Vertaistoiminta auttaa

Vertaistoiminnasta saatu tuki on monelle vaikeassa elämäntilanteessa olevalle ensiarvoisen tärkeää. Vertaistuki rohkaisee, antaa elämän uskoa, auttaa jaksamaan ja yrittämään.

Vertaistoiminta on vapaamuotoisesti tai organisoidusti järjestäytynyttä keskinäistä apua ja tukea, jossa samankaltaisia elämäntilanteita kokeneet ihmiset pyrkivät yhdessä  tutkimaan elämäänsä ja selviytymään. Toiminta voi olla ryhmämuotoista tai kahdenkeskistä.

Kristillinen vertaistoiminta

Kristillinen vertaistoiminta Sininauhaliitossa ymmärretään kristilliseltä arvopohjalta ja kristilliseen  ihmiskäsitykseen perustuvana vertaistoimintana, jossa kristillisyys voi ilmetä eri tavoin. Se voi ilmetä avoimesti sanoitettuna hengellisyytenä ja keskeisenä osana ja voimavarana ryhmän toipumistyöskentelyssä tai hienovaraisemmin vain mahdollisuutena ottaa esille ihmisen olemassaoloon liittyviä syviä kysymyksiä ryhmän osallistujien aloitteesta.


Lue lisää kristillisen vertaistoiminnan erityispiirteistä.

 

 

 

 


Sininauhaliitto

Sininauhaliitto on valtakunnallinen asiantuntija ja toimija päihteisiin sekä syrjäytymiseen liittyvissä kysymyksissä. Liitolla on 92 jäsenjärjestöä, jotka tekevät auttamistyötä kristillisen ihmiskäsityksen pohjalta.