KokoNaiseksi! - Naisten päihdetyön päivät 2014

Alkaa: 13.3.2014 klo 9.00 Päättyy: 13.3.2014 klo 16.00

Paikkakunta: Kuopio

Tapahtuman kuvaus
Naisten päihdetyön päivän tavoitteena on lisätä tietoisuutta ja ymmärrystä naiserityisistä kysymyksistä päihdetyössä, pohtia naisen elämän eri puolien ja vaiheiden suhdetta päihderiippuvuuteen sekä jakaa kokemuksia naisten kanssa tehtävän päihdetyön hyviksi huomatuista käytännöistä.

Päivä on tarkoitettu seurakuntien, Sininauhaliiton jäsenjärjestöjen, muiden järjestöjen ja sosiaali- ja terveystoimen henkilöstölle sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Hinta: 10 euroa sisältäen lounaan ja kahvit.

Tarkempi ohjelma ja ilmoittautuminen 7.2.2014 mennessä Sininauhaliiton sivuilla.

 

Sininauhaliitto

Sininauhaliitto on valtakunnallinen asiantuntija ja toimija päihteisiin sekä syrjäytymiseen liittyvissä kysymyksissä. Liitolla on 92 jäsenjärjestöä, jotka tekevät auttamistyötä kristillisen ihmiskäsityksen pohjalta.