Usko ja riippuvuudet seminaari 8.5.2015

Usko ja riippuvuudet -seminaari(1).png

Seminaarin materiaalit ja aiheeseen liittyvää kirjallisuutta

Miten usko liittyy riippuvuuksiin? -Pekka Lund

Usko, elämän merkityksellisyys ja peliriippuvuudesta toipuminen Tiltin yhteisössä - Jenni Kämppi

Häpeästä hyväksyntään. Paavo Kettunen. 2014. Kirjapaja

Häpeän ja syyllisyyden tunteet vaikuttavat sosiaaliseen elämäämme, ihmissuhteisiimme, mutta myös jumalasuhteeseemme. Tämä kaikki vaikuttaa voimakkaasti psyykkiseen,sosiaaliseen, seksuaaliseen ja hengelliseen elämään. Teos käsittelee häpeää sekä yksilön henkilökohtaisena kysymyksenä että yhteisön näkökulmasta. Siinä etsitään teitä kohti hyväksyntää, kohti sitä, että yksilö tulisi nähdyksi kokonaisuutena ja omana itsenään.

Kätketty ja vaiettu. Paavo Kettunen. 2011. Kirjapaja.

Häpeä on aihe, josta on totuttu vaikenemaan. Suomalaisten kertomista kokemuksista muodostuu kiinnostava kokonaiskuva siitä, mitä hengellinen häpeä Suomessa on, miten siihen suhtaudutaan ja miten häpeästä päästään eteenpäin.

Sininauhaliitto

Sininauhaliitto on valtakunnallinen asiantuntija ja toimija päihteisiin sekä syrjäytymiseen liittyvissä kysymyksissä. Liitolla on 92 jäsenjärjestöä, jotka tekevät auttamistyötä kristillisen ihmiskäsityksen pohjalta.