Kristillinen ihmiskäsitys

Lukuvinkit

  • Kati-Pupita Mattila. Asiakkaana ihminen. Työnä huolenpito ja auttaminen. 2010. PS-Kustannus.
  • Kati-Pupita Mattila. Arvostava kohtaaminen arjessa, auttamistyössä ja työyhteisössä.2008. PS-Kustannus.
  • Lauri Rauhala. Ihmiskäsitys ihmistyössä.2005. Yliopistopaino.
  • Martti Lindqvist. Auttajan varjo - pahuuden ja haavoittuvuuden ongelma ihmistyön etiikassa. 2006. Otava.
  • Wilfrid Stinissen. Tosi ihminen - Kirja luomisesta ja pyhyydestä. 2010. Kirjapaja.

 

  • Kristillisen päihdetyön koulutus, Pori kevät 2014 (PowerPoint)

Linkit

Sininauhaliitto

Sininauhaliitto on valtakunnallinen asiantuntija ja toimija päihteisiin sekä syrjäytymiseen liittyvissä kysymyksissä. Liitolla on 92 jäsenjärjestöä, jotka tekevät auttamistyötä kristillisen ihmiskäsityksen pohjalta.