Hiljaisuus riisuu hierarkioista

- ihmisten kokemus keskinäisestä vertaisuudesta  vahvistuu. 

Hiljaisuus tukee vertaisuuden kokemusta.

Hiljaisuuden retriitti

Hiljaisuuden retriitti on kristillinen retriitti, jossa vetäydytään yhdeksi tai useammaksi päiväksi hiljaisuuteen rukoilemaan, mietiskelemään ja lepäämään.

Hiljaisuuden retriitissä osallistujat sitoutuvat retriitin ajaksi puhumattomuuteen. Retriittiä jaksottavat säännölliset rukoushetket, messu ja virikepuheet. Retriitissä voi olla myös muita ilmaisutapoja kuten maalaamista, liikkumista tai rukouslaulua.

Retriitissä yhdessä hiljentyminen on keskeistä, mutta osallistujat ovat vuorovaikutuksessa ensisijaisesti Jumalansa kanssa. Retriitin aikana on mahdollista kuitenkin varata keskusteluaika myös retriitin ohjaajan kanssa.

Hiljaisuuden päivät päihdekuntoutujille

Päihde- ja mielenterveystyössä on järjestetty hiljaisuuden päiviä seurakunnissa jo vuosia.

Kun hiljaisuuden toimintaa ja retriittejä järjestetään päihde- ja mielenterveyskuntoutujille, on otettava huomioon joitakin seikkoja:

  • Sijainnin on hyvä olla sellainen, että sieltä pääsee tarvittaessa pois. Näin päiviin voi osallistua eripituisia aikoja.
  • Vapaaehtoisuutta ja lupaa liikkua ja poistua oman tarpeen mukaan on syytä korostaa ohjeistuksessa osallistujille pitkin matkaa.
  • Mahdollisten virikepuheiden sisältö on suunniteltava kohderyhmää ajatellen.
  • Keskusteluaikoja ohjaajien kanssa on hyvä varata tavallista enemmän. 


Lue lisää

Hiljaisuus ja riippuvuuksista vapautuminen, pdf.

Hiljaisuuden toiminta ja hengellinen ohjaus päihde- ja mielenterveystyössä, pdf.

Hiljainen messu, pdf.

Päivän katselu - hiljentymisharjoitus, pdf.

Elämä on maisema - oman elämän mietiskely, pdf.

Sininauhaliitto

Sininauhaliitto on valtakunnallinen asiantuntija ja toimija päihteisiin sekä syrjäytymiseen liittyvissä kysymyksissä. Liitolla on 92 jäsenjärjestöä, jotka tekevät auttamistyötä kristillisen ihmiskäsityksen pohjalta.