Hengellinen matkakumppanuus ja ohjaus

Lukuvinkit

 • Eva Kanerva. Elämän tarkoitus päihdeasiakkaan kysymyksenä. Sininen Aalto 3/2009.
 • Eva Kanerva. Onko elämällä väliä? Puhutaan elämän tarkoituksista. 2011. PS-Kustannus.
 • Francois de Fenelon. Fenelonin kirjeet. 2007. Päivä Osakeyhtiö.
 • Heikki Kotila (toim.). Hengellisen ohjauksen kirja. 2006. Kirjapaja.
 • Heikki Kotila, Seppo Häyrynen & Osmo Vatanen. Spiritualiteetin käsikirja. 2003. Kirjapaja.
 • Henri J.M. Nouwen. Kotiin paluu. 3. uud. p. 2007. Kirjapaja.
 • Lund, Pekka, Hostikka, Henna, Hänninen, Katariina & Laapio Marja-Liisa. Aatteena auttaminen. 2015. Sininauhaliitto.
 • Owe Wikström. Läsnäolon taito - johdatus kiireettömään elämään. 2. uud. p. 2012. Kirjapaja.
 • Owe Wikström. Vasta rakkaus antaa merkityksen. 2001. Kirjapaja.
 • Paavo Kettunen. Häpeästä hyväksyntään. 2014. Kirjapaja.
 • Paavo Kettunen. Kätketty ja vaiettu. 2011. Kirjapaja.
 • Peter Halldorf. Sielun juuri - Lähemmäs toista - lähemmäs itseämme.  2006. Kirjapaja.
 • Pekka Lund. Usko ja riippuvuudet. 2015. Seminaarimateriaali.
 • Thomas Keating. Sisäinen eheytyminen - Ihmisen hengellinen matka. 1999. Kirjapaja.

Linkit

Sininauhaliitto

Sininauhaliitto on valtakunnallinen asiantuntija ja toimija päihteisiin sekä syrjäytymiseen liittyvissä kysymyksissä. Liitolla on 92 jäsenjärjestöä, jotka tekevät auttamistyötä kristillisen ihmiskäsityksen pohjalta.