Hengellinen matkakumppanuus

Hengellinen matkakumppanuus on yksi vertaistoiminnan muoto, jossa jaetaan yhteistä ihmisyyttä hengellisten kysymysten äärellä tai mitä tahansa elämän kysymyksiä tarkastellen niitä uskon valossa ja suhteessa omaan hengelliseen kasvuun. Oman elämän kysymyksiä voidaan peilata esimerkiksi Raamatun kertomuksiin tai muun hengellisen kirjallisuuden sisältöihin.

Matkakumppanuuden malleja

Arkiretriitti

Arkiretriitti on hengellisen ohjauksen muoto, joka perustuu ignatiaaniselle spiritualiteetille. Retriitti toteutetaan osallistujien omassa ympäristössä arkipuuhien lomassa. Se kestää kahdeksan viikkoa ja voidaan toteuttaa joko yhtäjaksoisesti tai esim. kahdessa neljän viikon jaksossa.

Osallistujat sitoutuvat tekemään raamattumietiskelyä tunnin päivässä. Mietiskelyn löydöt kirjataan päiväkirjaan. Ryhmä kokoontuu kerran viikossa ohjaajan johdolla jakamaan löytöjään. Kukin saa ryhmässä yhtä pitkän ajan kertoa niistä asioista, joita haluaa jakaa toisten osallistujien kanssa. Puheenvuoroja eivät toiset osallistujat kommentoi eikä kysymyksiä esitetä. Jokaisen puheenvuoron jälkeen pidetään pieni hiljaisuus, jolla kunnioitetaan ja kuulostellaan puheenvuoron sisältöjä. Ryhmän päätteeksi voidaan rukoilla yhdessä Isä meidän -rukous.

Arkiretriitin rakennetta voidaan soveltaa eripituisena ja muotoisena matkakumppanuuden mallina.

Mietiskely Raamatuntekstin äärellä ja jakaminen

Tutustu: Mietiskely Raamatuntekstin äärellä ja jakaminen (pdf)

Hiljaisuuden retriitti

Tutustu: Hiljaisuuden retriitti

Ignatiaaninen retriitti

Tutustu: Helsingin seurakuntayhtymä: ignatiaaninen retriitti

 

 

"Jumala suokoon minulle tyyneyttä hyväksyä asiat, joita en voi muuttaa,

 rohkeutta muuttaa mitä voin,

 ja viisautta erottaa nämä toisistaan."

(Reinhold Niebuhr)


Sininauhaliitto

Sininauhaliitto on valtakunnallinen asiantuntija ja toimija päihteisiin sekä syrjäytymiseen liittyvissä kysymyksissä. Liitolla on 92 jäsenjärjestöä, jotka tekevät auttamistyötä kristillisen ihmiskäsityksen pohjalta.